IOD

Przeprowadzamy szkolenia przygotowujące do sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie obejmuje przygotowanie IOD do samodzielnej realizacji zadań nałożonych na niego przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przeprowadzamy również szkolenia doszkalające dla pełniących już funkcję IOD.

Szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia RODO, dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, administratorów danych, inspektorów oraz osób przygotowujących się do sprawowania funkcji IOD. Szkolenia obejmują prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, tworzenie polityki bezpieczeństwa czy DPIA. 

Audyt

Przeprowadzamy w organizacjach audyty mające na celu inwentaryzację posiadanych przez organizację zasobów informacyjnych. Pozwala to na sformułowanie rekomendacji potencjalnych czynności korygujących, aby dostosować się do funkcjonowania na gruncie RODO.

 #RODO.Akademia2019 

program szkoleniowy podnoszący kluczowe  kompetencje w zakresie ochrony danych osobowych

dla Inspektorów Ochrony Danych, managerów i kadry kierowniczej, specjalistów marketingu i e-commerce, pracowników administracji publicznej, specjalistów IT chcących poznać aspekty prawne i zasady nadzoru nad danymi oraz dla osób prowadzących własną firmę

Dla administracji

publicznej

Efektywność

Dla biznesu

Gwarancja

Specjalne szkolenia tematyczne dla pracowników administracji publicznej, nakierowane na podnoszenie kwalifikacji w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą i rozporządzeniem. 

Kompleksowa opieka przeznaczona dla wszystkich firm, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. 

Kładziemy ogromny nacisk na rozwiązania praktyczne. Dlatego na szkoleniu przeprowadzamy cały szereg ćwiczeń bazujący na dokumentacji wymaganej przepisami RODO.

Dajemy rękojmie przeprowadzenia szkoleń na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Zaufało nam wiele firm w całym kraju. Współpraca z nami to gwarancja właściwie przeszkolonej kadry!

Dostarczamy sprawdzone rozwiązania obejmujące wymagania prawne i dobre praktyki

w zakresie bezpieczeństwa informacji

Proces współpracy obejmuje

Dostosowujemy procesy biznesowe i systemy informatyczne, tak aby zapewnić Klientom pełną zgodność z RODO. Przeprowadzimy audyty, opracowujemy jasne procedury i dokumentację w zakresie koniecznym do spełniania wymagań

w obszarze danych osobowych.

Zadzwoń, napisz email lub wiadomość poprzez facebook i zapytaj Nas o ofertę dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

1.

Poznanie potrzeb Twojej Firmy

i podjęcie decyzji  

o kontynuowaniu współpracy nad 

jasno zdefiniowaną potrzebą

2.

Zawarcie umowy  wraz z porozumieniem o zachowaniu poufności (NDA), określenie terminów realizacji i ostatecznych kosztów za realizację naszych usług

3.

Realizacja zlecenia zgodnie z przyjętymi założeniami. Dostarczenie oczekiwanych efektów np.:  raportów, wyników audytu, świadczenie wsparcia w zakresie IOD.

4.

Wdrożenie rozwiązań, realizacja szkoleń dla pracowników i dla kierownictwa Twojej Firmy.  Ocena efektów, odbiór usługi

i rozliczenie wykonanej usługi

Data PRO System

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach, które mają na celu przybliżenie uczestnikom szkoleń praw i obowiązków wynikających z RODO a także aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej ochrony danych osobowych. 

#RODO.Akademia2019

Brak właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowiednich zabezpieczeń skutkuje poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz utratą przetwarzanych zasobów. Naszym zadaniem jest identyfikacja luk oraz minimalizacja działań niepożądanych.

Bezpieczeństwo danych

Indywidualne podejście w zakresie działań audytowych oraz wdrożeniowych, wraz z rekomendacjami dla audytowanych jednostek z zastosowaniem dokumentacji RODO oraz doradztwem prawnym.

Kompleksowe doradztwo

Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Data PRO System

ul. Karola Chodkiewicza 7/349

35-045 Rzeszów

KONTAKT Z NAMI >