Data PRO System

Świadczymy usługi w zakresie przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD/DPO)

Opieka zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych  to kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • prowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Realne spojrzenie na Twoje priorytety biznesowe, tak aby pogodzić wymogi prawne z działaniami marketingowymi, skutecznym pozyskiwaniem klientów, zarządzaniem kontraktami i należnościami oraz procesami wewnętrznymi firmy. 

 • edukacja nt. zmian prawnych, które dotyczą Twojej branży poprzez e-learninig i kanały interaktywne (webinar, wideokonferencja, czat);

 • Wykonanie raportów okresowych, audytów i sprawozdań rocznych z zakresu ochrony danych osobowych;

 • Opracowanie dedykowanej  dokumentacji i dbałość o aktualizowanie procedur twojej firmy pod kątem ochrony danych osobowych;

 • Opiniowanie i weryfikacja umów z dostawcami usług/klientami w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

 • Opracowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, polityk prywatności oraz niezbędnych klauzul informacyjnych do zamieszczenia na stronie internetowej, social media, w poczcie i wysyłanych materiałach reklamowych;

 • Dbałość o aktualną wiedzę, kompetencje i świadomość pracowników oraz wsparcie kierownictwa w budowie kultury bezpieczeństwa firmy,

 • Reprezentowanie ADO w wymianie informacji i kontaktach z UODO (organem nadzoru) obejmujące: przygotowanie firmy do kontroli, przygotowanie pism i odpowiedzi na pytania, obsługa ewentualnych zgłoszeń wystąpienia naruszeń, wsparcie ADO podczas kontroli;

 • Udzielanie wytycznych i bieżących odpowiedzi na pytania pracowników  i klientów w zakresie ochrony danych osobowych;

 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych i wycieków danych osobowych podczas incydentów uderzających w wizerunek firmy. Przeanalizujemy sytuację, zareagujemy adekwatnie do typu zdarzenia, wdrożymy środki zaradcze, a także zbierzemy informacje niezbędne do wyjaśnienia przyczyn i zminimalizowania prawnych konsekwencji incydentu;

 • Audyt drugiej strony i weryfikacja przestrzegania przepisów RODO u Twoich partnerów biznesowych. Ustalimy, czy podmiot, z  którym współpracuje Twoja organizacja spełnia obowiązki prawne i gwarantuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji;

 • Wspieranie klienta w trakcie opracowania i realizacji projektów, produktów i usług, w których są wykorzystywane dane osobowe (opinie, ocena zakresu stosowania wymagań RODO, analizy ryzyka, rekomendacje w zakresie zabezpieczeń itp.). 

 

 

 

20 września 2018

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Data PRO System

ul. Karola Chodkiewicza 7/349

35-045 Rzeszów

KONTAKT Z NAMI >