Inspektor Ochrony Danych

Merytoryczny element polityki bezpieczeństwa Twojej organizacji. 

Wyznaczenie IOD

Obowiązek powołania IOD powoduje modyfikację całego systemu ochrony danych w organizacji. Począwszy od spełnienia obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, po udział IOD w procedurze DPIA, privacy by design oraz privacy by default.

Kontakt z organem nadzorczym

Kolejnym elementem polityki bezpieczeństwa jest procedura kontaktów z organem nadzorczym. Określamy w jaki sposób  zgłaszane będą potencjalne naruszenia ochrony danych jeśli takie wystąpią, oraz kto jest odpowiedzialny za koordynację tego procesu w organizacji.

Zgłaszanie incydentów do UODO

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki informujemy organ nadzorczy o stwierdzeniu naruszenia, które może skutkować wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą. 

Proces współpracy obejmuje 

1.

Poznanie potrzeb Twojej Firmy i podjęcie decyzji o kontynuowaniu współpracy nad jasno zdefiniowaną potrzebą.

2.

Zawarcie umowy wraz z porozumieniem o zachowaniu poufności (NDA), określenie terminów realizacji i ostatecznych kosztów za realizację naszych usług.

3.

Realizacja zlecenia zgodnie z przyjętymi założeniami. Dostarczenie oczekiwanych efektów np.: raportów, wyników audytu, świadczenie wsparcia w zakresie IOD.

4.

Wdrożenie rozwiązań, realizacja szkoleń dla pracowników i dla kierownictwa Twojej Firmy. Ocena efektów, odbiór usługi i rozliczenie wykonanej usługi.

Obowiązek wyznaczenia IOD.

 

• Organizacje będące organem lub podmiotem sektora publicznego.

• Organizacja prowadzi regularne i systematyczne monitorowanie osób na dużą skalę.

• Główna działalność organizacji polega na przetwarzaniu danych wrażliwych na dużą skalę.

Rozpocznijmy

współpracę

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. 

KONTAKT Z NAMI >

Strona główna | O nas | Usługi | Blog | Kontakt

Strona stworzona w kreatorze www WebWave © 2018

Data PRO System

ul. Karola Chodkiewicza 7/349

35-045 Rzeszów

KONTAKT Z NAMI >

Data PRO System